De Zolder

Welkom op de Zolderpagina!De Zolder is een ouderinitiatief dat een alternatief wil bieden voor de klassieke levensbeschouwelijke vakken op school. We vinden het jammer dat kinderen opgedeeld worden op basis van hun religie of levensbeschouwelijke overtuiging en pleiten voor gemeenschappelijke lessen waarin meerdere overtuigingen en visies aan bod komen. Dit stimuleert een open blik op de samenleving en een groter begrip en respect van en voor elkaars gebruiken en rituelen.
In de Zolder proberen we deze overtuiging realiteit te laten worden.
We bouwen de lessen op rond 3 pijlers; individuele en intellectuele ontwikkeling (oa. filsofie en yoga komen hier aan bod), sociale ontwikkeling en burgerschap (oa. maandelijkse bezoeken aan het rusthuis, projecten rond de geefwinkel, ...) en tot slot levensbeschouwing en cultureel erfgoed (we trachten een zo groot mogelijk begrip mee te geven van diverse religies). Meer achtergrond is te lezen in de visietekst.

StructuurDe Zolder is een ouderinitiatief. De school faciliteert de Zolder door lokalen en materialen ter beschikking te stellen. De ouders trekken het gebeuren en zorgen voor de praktische en inhoudelijke invulling. Gezien elke ouder een vrijstelling vraagt voor zijn kind(eren), draagt elke ouder evenveel verantwoordelijkheid over de Zolder. Per kind moet iedere ouder minimum 2 lessen (1 les=100minuten) invullen. De hoeveelheid lessen hangt af van het aantal zolderkinderen en de hoeveelheid externe lessen.
Om alles in goede banen te leiden, zijn er wel enkele ouders (je vindt ze terug bij contactgegevens) die de voortgang en praktische organisatie van de zolder nauwgelet opvolgen. Met vragen/input kan je bij hen terecht.
Hier vind je een overzicht van de Zolderkalander terug.

ContactgegevensJe bereikt alle zolderouders op zolder@netwalk.be.
Er werd afgestapt van de onderverdelingen om iedereen meer te betrekken in het zoldergebeuren. Als er bijvoorbeeld vervanging gezocht wordt voor de bovenbouw, kan ook iemand van de onderbouw zich hiervoor kandidaat stellen.

Leiden de Zolder in goede banen:

Elke (mama Nori en Minte):
e-mail: mail@elkevochten.be
gsm: 0477 65 98 70

Anne (mama Boris, Dora en Martha):
e-mail: anne_deroeck@hotmail.com
gsm: 0494 27 74 02

Amelie (mama Wies en Ides):
e-mail: amelie@villanella.be
gsm: 0486 24 48 45

Sandy (mama Eva en Noah en Eli):
e-mail: sandy.cools@netwalk.be
gsm: 0485 19 76 60

EngagementAlle zolderouder dienen per kind in de Zolder minimaal 2 lessen te geven. Dit komt overeen met 4 lesuren.
Ook moet er 35 Euro per kind betaald worden om de werkingskosten te voldoen aangezien de Zolder niet gesubsidieerd is. Wij vragen om dit bedrag te storten op de rekening van de ouderbouw (BE10 9731 0276 8504) vóór 30 september 2019. Eenmalig dient er 5 euro betaald te worden voor de aankoop van een 'Zolderboek'. Dit gaat mee totdat het vol is en er een nieuw gekocht dient te worden.
Tot slot vragen we om vóór 15 juli je geplande zolderlessen door te geven in deze Google sheet

Contacteer ons

Osylei 86 - 2640 Mortsel - T 03 449 36 70
secretariaat bereikbaar : ma-di-do-vr : 8.15u.-16u. woe : 8.15u.-12.30u.