scholengemeenschap

De gemeentelijke scholen van Mortsel, Edegem en Kontich vormen samen met Ritmica, een onafhankelijke school voor buitengewoon onderwijs, de scholengemeenschap Merkpunt.
Enkele medewerkers werken voor onze scholengemeenschap:

 • Kristof Derycker, de administratieve stafmedewerker

De schooldirecties komen maandelijks samen.
De zorg- en ICT-coördinatoren zien elkaar geregeld zodat ervaringen vlot kunnen uitgewisseld worden.

VISIE

 • Meerwaarde
 • De scholengemeenschap is een meerwaarde voor de deelnemers omdat volgende effecten mogen verwacht worden:
  - meer efficiëntie
  - kwaliteitsverhoging
  - specialisatie
  - gezamenlijke draagkracht
  - professionaliteit van leerkrachten en directeurs verhoogt (o.a. door coaching en intervisie)
  De verscheidenheid van de scholen binnen onze scholengemeenschap is een meerwaarde voor de scholengemeenschap.
 • Expertisecentrum
  De scholengemeenschap evolueert naar een expertisecentrum.
  Het wordt het meest nabije netwerk dat vragen beantwoordt van individuele scholen. ( vragen rond zorg, wetgeving, pedagogie, …)
  Het wordt een tussenniveau tussen begeleidingsdiensten, ruimere netwerken, samenwerkingsverbanden, nascholing en de kennis die in de eigen school aanwezig is.
  De inhoud van de expertise wordt opgebouwd vanuit: De doelen die men vooropstelt. Pedagogische thema’s worden in gemeenschappelijk overleg verder uitgewerkt.
  De acties die opgezet worden. De noden. Nieuwe pedagogische en wetenschappelijke bevindingen.
 • Innovatie
  De scholengemeenschap streeft naar innovatie, door nieuwe ontwikkelingen in een eerste fase te verkennen binnen het expertisecentrum van de scholengemeenschap. (nieuwe wetenschappelijke bevindingen, projecten en subsidies)
 • Op maat met respect voor autonomie De scholengemeenschap vertrekt vanuit de behoefte die er leeft bij de partners naast de verplichtingen die opgelegd zijn door de regelgeving. De scholengemeenschap waakt dus over het behoud van de autonomie van de verschillende scholen. Elke school moet een pedagogische en een didactische identiteit blijven. De scholengemeenschap houdt rekening met de draagkracht van de partners.
 • Gezamenlijk personeelsbeleid De scholengemeenschap stippelt een gemeenschappelijk personeelsbeleid uit. De scholengemeenschap voert een doordacht aanwervingsbeleid motiveert haar personeel zorgt voor de ontwikkeling van deskundigheid door vorming.
 • Betrokkenheid schoolbesturen Het structureel overleg met de afgevaardigde schoolbesturen in het beheerscomité zorgt voor visieontwikkeling rond onderwijsmateries. Ze leren er van elkaar en praten over goed voorbereide voorstellen waarover de verschillende schooldirecties al tot een akkoord kwamen.

 

MORTSEL
Parkschool Gemeentelijke basisschool Lusthovenlaan 12
Jenaplanschool Lieven Gevaert Gemeentelijke basisschool Osylei 86

EDEGEM
Andreas Vesalius Gemeentelijke basisschool Gemeenteplein 3
Ritmica Hove BLO type 4, 8 en MPI Wouwstraat 44 2540 Hove
Ritmica Mortsel BLO type 8 Steenakker 100 2540 Hove

KONTICH
A-Ha! school Gemeentelijke basisschool Molenstraat 32

Contacteer ons

Osylei 86 - 2640 Mortsel - T 03 449 36 70
secretariaat bereikbaar : ma-di-do-vr : 8.15u.-16u. woe : 8.15u.-12.30u.