CLB en ZORG

ZORG OP ONZE SCHOOL
Welke ideeën zijn de basis voor ons zorgbeleid?
Welbevinden gaat over zich goed voelen. Betrokkenheid gaat over meedoen en geïnteresseerd zijn.
Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen staat in de school centraal: kinderen leren en spelen beter, als ze zich goed voelen en geïnteresseerd zijn.
Maar soms is zich goed voelen en geïnteresseerd zijn niet genoeg. Soms is er meer hulp nodig.
Met ons zorgbeleid willen we die hulp geven.
We willen op 3 niveaus de zorg in onze school concreet maken:

1. Zorgacties voor de hele school (op schoolniveau). Zorgacties op schoolniveau zijn die dingen die iedereen op dezelfde manier doet.
Het gaat om afspraken en acties die voor de hele school gelden.
Bijvoorbeeld : schoolafspraken rond het zorgbeleid, beoordelingen, evaluaties, observaties, bijhouden van gegevens, analyseren, plannen, communiceren, …

2. Ondersteunen van de leerkracht (op groepsniveau). Zorgacties op groepsniveau zijn acties waarmee we het team willen ondersteunen.
Bijvoorbeeld : de juiste leermiddelen zoeken, boeken en artikels lezen, ondersteunen met opleidingen…

3. Het begeleiden van de kinderen (op kindniveau). Zorgacties op kindniveau bieden we individueel of voor enkele kinderen met een specifieke zorgvraag.
Bijvoorbeeld : extra activiteiten en materialen voor kinderen met een voorsprong of voor kinderen met leermoeilijkheden.

Welke partners zijn er binnen de zorg?
De ouders - De groepsleerkracht - De zorgcoördinator - De zorgcoach - De directie - CLB-team – Eventueel externen - …

SCHOOLBEGELEIDING CLB
Ons schoolbestuur werkt samen met het Vrij CLB Vrij CLB
Sint Benedictusstraat 14b 2640 Mortsel tel : 03-443.90.20
coördinator : Daniel Gebruers
Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding heeft volgende begeleidingsopdrachten :
• Het geven van advies bij de overgang kleuterschool – lagere school.
• Het volgen van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen.
• Informatie en advies verstrekken over de studie en beroepsmogelijkheden van de zesdeklassers.
• Onderzoek doen en inschrijvingsverslagen opstellen voor eventuele toelating tot het passende type buitengewoon onderwijs.
• Organiseren van medische onderzoeken voor bepaalde groepen.

Contacteer ons

Osylei 86 - 2640 Mortsel - T 03 449 36 70
secretariaat bereikbaar : ma-di-do-vr : 8.15u.-16u. woe : 8.15u.-12.30u.