Kapstokregels

We hechten ontzettend veel belang aan de manier waarop we met onszelf, elkaar en onze omgeving omgaan.
Daarom stelden we deze afspraken en regels op.
Dit document vertelt ons wat we van iedere partij verwachten.
We werken ze verder uit voor de kinderen, maken ze visueel en gaan er preventief mee aan de slag in de groepen en op school.

Om ze beter te onthouden gebruiken we onze kapstokregels :

Op onze school willen we aardig zijn, voor groot en klein.

1. RESPECTVOL EN VRIENDELIJK MET ELKAAR

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Wees vriendelijk voor elkaar.
bijvoobeeld : Zeg goeiedag als je elkaar tegen komt, geef complimenten, gebruik geen onbeleefde woorden of gebaren…
- Help elkaar.

- Vermijd ruzies of praat ze uit.

- Stimuleer dit bij de kinderen.

- Ga met de kinderen hierover in gesprek.

Preventief en wanneer het mis loopt.
- Communiceer met de groepsleerkracht en/of ouder(s).

- Stimuleer dit bij je kind(eren).

- Ga met de kinderen hierover in gesprek.

Preventief en wanneer het mis loopt.
- Communiceer met de groepsleerkracht(en).

Wat als?

We moedigen permanent de kinderen aan om vriendelijk te zijn voor elkaar, elkaar te helpen.
We leren hen conflicten te vermijden.
We helpen hen, indien nodig, bij het oplossen van conflicten.
Bij blijvende conflicten gaan we met de kinderen en/of ouders in gesprek over een mogelijke verdere aanpak.

We moedigen permanent de kinderen aan om juiste en positieve taal te gebuiken.
We spreken ze aan op onbeleefd taalgebruik of het gebruik van onbeleefde gebaren. (preventief en bijsturend)
Bij blijvend gebruik van onbeleefde woorden en/of gebaren gaan we met de kinderen en/of ouders in gesprek over een mogelijke verdere aanpak.

2. FAIR PLAY MET ELKAAR

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Houd je aan gemaakte afspraken en regels tijdens je spel. Ze blijven gelden. Het blijft samen-spelen en niet tegen-spelen.

- Check tijdens het spelen of alles goed loopt voor alle partijen.

- Ga met de kinderen hierover in gesprek.

Preventief en wanneer het mis loopt.

- Signaleer aan het team als er iets fout loopt tijdens het spelen op school.

- Ga met de kinderen hierover in gesprek.

Preventief en wanneer het mis loopt.

Wat als?

We moedigen permanent de kinderen aan om eerlijk te spelen.

We spreken ze aan op oneerlijk speelgedrag. (preventief en bijsturend)

Bij blijvend foutief speelgedrag gaan we met de kinderen en/of ouders in gesprek over een mogelijke verdere aanpak.

 

Op onze school willen we voor onze spullen zorgen, vandaag en morgen.

GEBRUIK EIGEN of SCHOOLMATERIAAL

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Gebruik het materiaal waarvoor het gemaakt is.
- Maak het niet stuk.
- Leg het terug na gebruik.

- Raap iets op dat op de grond ligt.

- Draag zorg voor uitgeleend materiaal.

- Voorzie het materiaal dat nodig is.
- Voorzie een goede opberg-plek.
- Volg de gemaakte afspraken op.

- Voorzie thuis materiaal, aangezien het schoolgerief op school blijft.

Wat als?

We moedigen permanent de kinderen aan om zorg te dragen voor het materiaal.

Wordt er iets bewust stuk gemaakt? Dan wordt dit vervangen of vergoed door thuis.                 

 

Op onze school regelen we onze zaakjes goed, dan gaat het zoals het moet.

1. OP TIJD OP SCHOOL

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Zorg dat je in de kring zit van je groep om 8.40u.

- Ben je vroeger op school?

Ga dan naar de vooropvang.

- Zorg dat je om 8.25u. in het lokaal bent.

- Sluit om 8.45u. de deur.

- Zorg dat je kind(eren) voor 8.40u. op school is/zijn.

Wat als?

We moedigen permanent de kinderen aan om op tijd op school te zijn.

Sta je ’s morgens voor een gesloten deur? Wacht tot de deur terug open gaat of breng je kind(eren) naar het secretariaat. 

2. OPHALEN KIND(EREN) TUSSEN 15.30u. en 15.45u.

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Blijf in je eigen lokaal.
Heb je turnen?
Blijf aan de kleedkamers.

- Blijf in je eigen lokaal.

- Haal je kind(eren) op in het eigen lokaal.
Heeft je kind turnen?
Haal hem/haar op aan de kleedkamers.

3. SAMEN NAAR DE NA-OPVANG OM 15.45u.

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Ga met je groep naar de na-opvang.

- Ga met je groep naar de na-opvang.

- Haal je kind(eren) op in de na-opvang. (lokaal BKO, Billie)

4. SAMEN IN DE NA-OPVANG OM 15.45u.

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Blijf in de na-opvang tot je opgehaald wordt.

- Blijf met de kinderen in de na-opvang.

- Haal je kind(eren) op in de na-opvang. (lokaal BKO, Billie)

5. ALLEEN NAAR HUIS

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Toon de schriftelijke toelating aan je leerkracht.

- Neem kennis van de toelating.
Geef dit door aan de leerkracht van de na-opvang indien nodig.

- Deel de toelating schriftelijk mee.
(agenda of briefje)
of
- Deel de toelating mondeling mee aan de leerkracht of het secretariaat.

6. ALLEEN VOOR DE LAGERE SCHOOL : HUISWERK

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Vul je agenda correct en volledig in.
- Maak je huiswerk op tijd klaar.
- Zet je in bij het maken van je huiswerk.

- Controleer de ingevulde agenda’s.

- Volg de huistaken op.
- Geef feedback over de gemaakt taken.

- Kijk de agenda dagelijks na.
- Plan het huiswerk mee in in de week, indien nodig.
- Stimuleer tot het maken van het huiswerk.
- Overleg met de leerkracht bij eventuele problemen.

 

Op onze school brengen we onszelf en elkaar niet in gevaar, doen we rustig met elkaar.

1. SPELEN MET ELKAAR

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Houd rekening met de veiligheid van jezelf en die van anderen.

- Check tijdens het spelen of alles goed loopt voor alle partijen.

 

- Check tijdens het spelen of alles goed loopt voor alle partijen.

- Spreek de kinderen aan op onveilig spelen.

- Communiceer met de groepsleerkracht en/of ouder(s).

- Signaleer aan het team als er iets fout loopt tijdens het spelen op school.

- Spreek je kind(eren) aan op onveilig spelen.

- Communiceer met de groepsleerkracht en/of ouder(s).

Wat als?

We moedigen permanent de kinderen aan om rekening te houden met elkaar.

We spreken ze aan op onveilig speelgedrag. (preventief en bijsturend)

Bij blijvend onveilig speelgedrag gaan we met de kinderen en/of ouders in gesprek over een mogelijke verdere aanpak.

2. ZO DOEN WE DAT HIER

Wat verwachten we van ….

… onze kinderen?

… ons team?

… de ouders?

- Respecteer volgende regels :

 

Enkel plastic ballen op de speelplaats. (geen leren ballen)

 

Zand blijft in de zandbak.

 

Water blijft in de toiletten.

 

Wandel in de gang.

 

Speel op de speelplaats, niet in de struiken.

 

Ga door het poortje, klim er niet over.

- Maak tijd en ruimte vrij om de regels aan te leren, te herhalen en te oefenen.

- Volg de regels op.

- Spreek kinderen aan op deze regels.

- Deze regels blijven gelden zolang jullie in de school zijn, ook na schooltijd.

 

Wat als?

We moedigen permanent de kinderen aan om zich aan deze regels te houden.

Bij blijvend overtreden van deze regels gaan we met de kinderen en/of ouders in gesprek over een mogelijke verdere aanpak.

 

Zo doen we dat op onze school!

 

Het Liefste Gevaertteam

 

Deze afspraken en regels zijn een onderdeel van het schoolreglement.

Het volledige schoolreglement is te raadplegen op www.jenaplanschoollievengevaert.be/jenaplan

Contacteer ons

Osylei 86 - 2640 Mortsel - T 03 449 36 70
secretariaat bereikbaar : ma-di-do-vr : 8.15u.-16u. woe : 8.15u.-12.30u.