Jenaplan

 

JENAPLANCONCEPT

"Jenaplan is een heel open concept, dat geen vorm voorschrijft, maar je pedagogische houding en denken richting geeft."
We willen als Jenaplanschool een veilige, uitdagende en inspirerende leer- en leefomgeving zijn. We willen een omgeving zijn waarin alle kinderen alle mogelijke kansen krijgen zich volledig te ontwikkelen, onder begeleiding van professionele, kritische leerkrachten. Om ons onderwijs vorm te geven gaan we uit van de 20 basisprincipes, de 6 kwaliteitskenmerken van het Jenaplanonderwijs en de 4 basisactiviteiten. De hele organisatie wordt ondersteund door ouders, die bewust kiezen voor onze school. We willen een omgeving zijn, waar men “goesting in school” heeft.

20 BASISPRINCIPES

KERNKWALITEITEN 

Verdere uitleg in onze infobrochure.

Meer uitleg nodig over het Jenaplanconcept, de Jenaplanessenties en de kwaliteitskenmerken? Klik hier!

Mensenkinderen is het maandelijks tijdschrift over Jenaplan onderwijs. 

Ons schoolreglement vind je hier!

Onze schoolbrochure (visitekaartje) vind je hier!

 

De NJPV (Nederlandse jenaplanvereniging) maakte onderstaand filmpje.
Het geeft in een notendop weer wat een jenaplanschool is.
We lichten via een individueel infogesprek graag toe wat dat voor onze school betekent.

4 BASISACTIVITEITEN

"Kring, spel, werk en vieren" zijn de vier basisactiviteiten van onze jenaplanschool."
Dankzij de vier basisactiviteiten zorgen we voor een “ritmische afwisseling”.
Ritmische afwisseling, dat zijn momenten van aandacht en concentratie, die afgewisseld worden met momenten van ontspanning.
De leerkrachten zien hoe lang bepaalde activiteiten moeten duren en houden daarbij rekening met de kinderen.
Tijdens het spreken in de kring maken we plannen en bespreken we het werken. We informeren elkaar en leren elkaar begrijpen.
Terwijl we spelen maken we iets tot iets van onszelf en leren we rekening met elkaar te houden. Tijdens het werken zijn we bezig met instructiemomenten en inoefenmomenten.
Hierbij staat zelfstandig, autonoom werken centraal. De begeleiding staat steeds klaar.
Door te vieren tonen we elkaar wat in ons hoofd en in ons hart leeft. We brengen onze gevoelens op elkaar over.
De afwisseling van deze basisactiviteiten leggen we vast in een ritmisch weekplan.
 

4 KAPSTOKREGELS

We hechten ontzettend veel belang aan de manier waarop we met onszelf, elkaar en onze omgeving omgaan.
Daarom stelden we deze afspraken en regels op.
Dit document vertelt ons wat we van iedere partij verwachten.
We werken ze verder uit voor de kinderen, maken ze visueel en gaan er preventief mee aan de slag in de groepen en op school.

 

Contacteer ons

Osylei 86 - 2640 Mortsel - T 03 449 36 70
secretariaat bereikbaar : ma-di-do-vr : 8.15u.-16u. woe : 8.15u.-12.30u.